Ai që shumë ua donë të mirën!

Përshkrimi

Allahu i lartësuar thotë: “Juve ju erdhi i dërguar nga lloji juaj, atij i vie rëndë për vuajtjet tuaja, sepse është lakmues i rrugës së drejtë për ju, është i ndijshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët. "(Et-Tevbe: 128)” Nga këto virtyte të përmendura do të veçojmë dëshirën dhe angazhimin e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për të mirën e përgjithshme dhe që dobia t’i përfshijë të gjithë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat