O kërkues i së mirës, eja!

Përshkrimi

Numërimi mbrapa ka filluar për sa i përket Ramazanit, andaj:
Si të përgatitemi për takim e tij?
Cili duhet të jetë qëllimi ynë në të?
Si të arrihen vlerat dhe begatitë e tij?

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: