Historiku i agjërimit

Ligjërues : Ahmed Kalaja

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Agjërimi ka qenë obligim edhe për umetet e mëhershme dhe duke pas parasysh urtësitë dhe mirësitë e tij nuk është një fakt që zgjon habi. Por, si manifestohet agjërimi te fetë e tjera dhe cila ishte rrjedha e obligimit të tij në Islam? Përgjigjen për këtë dhe për disa botëkuptime të gabuara, jo pak të përhapura, do ta gjeni në këtë emision tërheqës.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes