Agjërimi është obligim për çdo njeri

Agjërimi është obligim për çdo njeri

Përshkrimi

Këtu bëhet fjalë për obligueshmërinë e agjërimit të Ramazanit dhe për disa rregulla që kanë të bëjnë me agjëruesit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: