Përshkrimi

Këtu bëhet fjalë për obligueshmërinë e agjërimit të Ramazanit dhe për disa rregulla që kanë të bëjnë me agjëruesit.

Mbresat