Uislamu na ubaguzi

Mhadhiri :

Maelezo

Muhadhara unabainisha ya kwamba Uislamu unapiga vita ubaguzi, na kuuondoa baina ya watu, na kwamba mbora mbele ya Mwenyezi Mungu ni mchamungu wao, na kwamba hakuna tofauti kati ya muarabu na asiekuwa muarabu, wala kati ya mweupe na mweusi, isipokuwa kwa uchamungu.

Vyanzo:

Utunzi wa kielimu:

Maoni yako muhimu kwetu