• Amharic

  PDF

  Uislamu ndio dini peke anayo iridhia Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyote na hato kubali dini nyingine tofauti na hiyo, na ndio dini inayo weza kuondoa matatizo yaliyopo duniani, katika kitabu hiki tutaeleza badhi ya mambo katika nguzo za uislamu na imani na yalio ya kheri katika uislamu.

 • Amharic

  PDF

  Uislamu misingi yake na vyanzo vyake: amesema mtunzi Allah amuwafikishe: nimejaribu kuelezea kwenye kitabu hiki kwa ufupi maana ya uislamu na misingi yake mikubwa na yanayo takiwa katika kulingania ndani ya uislamu.

 • Amharic

  PDF

  Uislamu ni dini ilio sahihi dini inayo tambuliwa na Mwenyezi Mungu hapa duniani na kesho akhera.

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu