Utunzi wa kielimu

  • PDF

    Kitabu hiki kinaelezea Rai na fikra za wasomi wasiokua waisilamu kuhusu Uislamu, na sisi hatuna shida ya maneno yao kwa kuitetea dini hii, haki ipowazi hakuna shaka ndani yake, lakini maneno haya yanawasaidia watu juu ya kuufahamu Uislamu sahihi.

  • PDF

    Haya ni baadhi ya maneno yaliyosemwa na wasiokuwa waislamu kuhusu Uislamu.

  • PDF

    Ujumbe kwa ufupi unazungumzia ushahidi mbali mbali wa ukweli kuhusu Uislamu na Qur-an Tukufu na Mtume mwema, na historia yake na utawala wake, kutoka kwa wasiokuwa waislamu, wakiwemo wanasiasa, washairi, wasomi, askari, wanamume na wanawake, na wale waliyoingia katika uislamu.

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu