• Dini sahihi Kitigrinya

    Mwandishi : Bilal Philips

    Kitabu kimefanyiwa tarjama kwa lugha ya Tijrina kinasherehesha kwa ufupi Dini ya Uislamu, na kwamba ndio dini sahihi, Allah hakubali dini nyingine tofauti na Uislamu.

  • Dini sahihi Kitigrinya

    Mwandishi : Bilal Philips

    Kitabu hiki kinasherehesha kwa ufupi Dini ya Uislamu, na kwamba ndio dini sahihi, Allah hakubali dini nyingine tofauti na Uislamu. na kutaja dini nyingine pia kubainisha ubatili wake. Uhakika wa Issa na Mama yake (s.a.w), Uislamu ni Dini yakimataifa, na hikma ya kuumbwa viumbe.

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu