• Spanish

  PDF

  Kitabu kilicho tafsiriwa kwa lugha ya Ispania kikielezea Haki za binadamu katika uislamu.

 • Spanish

  PDF

  Makala imetafsiriwa kwa lugha ya Espania ikielezea Mazuri ktk Uislamu na njia ya kutaka kuingia.

 • Spanish

  PDF

  Makala iliyo tafsiriwa kwa lugha ya Ispania ikielezea Ubora wa kuingia ktk Uislamu. hakuna neema kubwa kuliko neema ya kuwa Muislamu au kuingia katika Uislamu, kwa sababu ndio dini peke aliyo iridhia Mwenyezi Mungu Mtukufu.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Ispania ikielezea kisa cha kusilimu: Craig Robertson alikuwa mkristo kutokea Kanada.

 • Spanish

  PDF

  Kitabu kimetafsiriwa kwa lugha ya Ispania kikielezea kisa cha aliekuwa Padri namna alivyo upata uislamu, nakuwataka watu wengine wafikiria kwa Akili zao waache kusikiliza uongo wa watu dhidi ya Uislamu.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Ispania inaelezea maneno ya kimakosa kwamba Uislamu umeenea kwa upanga, na kuwalazimisha watu kuingia kwa nguvu.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Ispania inazungumzia mambo ya usawa wakibaguzi ulio zungumziwa na Uislamu na mifano hai ya historia.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Ispania inazungumzia misingi kuhusu haki za banadamu katika Uislamu.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Espania inaelezea kuhusu nguzo ya tano ktk nguzo za Uislamu nayo ni Hijja.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Espania ikielezea ni nini Malengo katika uhai huu, na mahojiano kuhusu maana ya Ibada.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Ispania ikielezea Kuenea kwa Uislamu, na kwamba unafaa na zama zozote na wakati wowote.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Espania ikielezea ya kwamba Hapana Mola apasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mmoja tu, na kwamba huu ndio misingi wa Uislamu.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Espania inaelezea kwamba ujumbe rasmi ktk Uislamu ni ujumbe ule ule wamsingi ktk Dini za mbinguni kwa sababu wanaozaliwa huzaliwa ktk Uislamu, na kuangalia baadhi yanayo itakidiwa ktk Uislamu.

 • Spanish

  PDF

  Makala kwa lugha ya Ispania inazungumzia utangulizi kwa ufupi kuhusu maana ya Uislamu, na kumfahamu Mwenyezi Mungu katika Uislamu.

 • Spanish

  PDF

  Makala ilio tafsiriwa kwa lugha ya Ispania ikielezea na kubainisha ya kwamba uislamu ni dini ilio kamilika, na kwamba ndio dini ya kweli kwa kila anaetafuta haki.

 • Spanish

  PDF

  Haki za binadamu katika uislamu: Kaelezea muandishi kwenye kitabu hiki kuhusu Haki za binadamu katika uislamu kwa mtazamo wa Qur-ani na Sunna.

 • Spanish

  PDF

  Katika Risala hii kuna maelezo kwa ufupi yanayo takiwa kufanyika kwa Hjji kipindi cha masiku ya Hijja kutokana na namna ya ibada ya Hijja, kwa njia nyepesi na kwampangilio.

 • Spanish

  PDF

  Utaingia vipi katika Uislamu?: Kitabu kinabainisha maana ya Uislamu, na kwamba Tauhidi ndio Dini ya Mitume, kinabainisha namna ya kuingia katika Uislamu, na kujibu utata kuhusu Uislamu, na mafunzo wa waislamu wageni kuhusu nguzo za Uislamu na Imani.

 • Spanish

  PDF

  Dini ni nyepesi: Amezungumza muandishi katika makala haya kuhusu wepesi wa dini a uislamu katika kila kitu, na kubainisha tofauti kati ya uislamu na dini nyingine katika uzito na wepesi.

 • Spanish

  PDF

  Kitabu hiki kinaelezea Rai na fikra za wasomi wasiokua waisilamu kuhusu Uislamu, na sisi hatuna shida ya maneno yao kwa kuitetea dini hii, haki ipowazi hakuna shaka ndani yake, lakini maneno haya yanawasaidia watu juu ya kuufahamu Uislamu sahihi.

Ukurasa : 2 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu