Utunzi wa kielimu

 • Terugu

  PDF

  Makala imefanyiwa tarjama kwa lugha ya Tal-hu, inabainisha ni nini Uislamu, na kuvunja hoja mbovu zinazo enezwa na uvumi unao sambazwa kuhusu Uislamu.

 • Terugu

  MP4

  Muhadhara kwa lugha ya Talga, ukielezea maana ya dini tukufu ya Uislamu, na kwamba ndio dini ya haki na ndio dini ya Mitume wote.

 • Terugu

  MP4

  Anaelezea mzungumzaji kwenye muhadhara huu kuhusu msimamo wa Uislamu kutokana na Malengo katika uhai huu, na makusudio ya kuwepo kwetu katika dunia hii yenye kumalizika.

 • Terugu

  PDF

  Kitabu hiki ni usaidizi na msada kwa kilamtu anaetaka kujua Maana ya Uislam.

 • Terugu

  MP3

  Mada ya audio safi sana kuna maswali muhimu na mepesi: Uislamu ni nini?.

 • Terugu

  PDF

  Katika kitabu hiki: Baadhi ya ufahamu wa kimakosa kuhusu Muhammad na Issa (s.a.w) katika Qur-ani na Injil- kuwalingania wakristo katika Uislamu. Jee Muislam humpenda Issa (s.a.w)?

 • Terugu

  MP3

  Maana ya Uislam: Maana nyepesi ya Dini ya uislamu ni: kunyenyekea na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kufuata sheria zake na kujiepusha na makatazo yake...

 • Terugu

  PDF

  Makala imefanyiwa tarjama kwa lugha ya Talhu kuhusu majibu (7) yanayo enea kuhusu Uislamu.

 • Terugu

  PDF

  Kitabu kizuri sana kaelezea mtunzi kisa cha kuingia kwake katikaUislamu.

 • Terugu

  PDF

  Makala imefanyiwa tarjama kwa lugha ya Talhu hujibu baadhi ya maswali yanayo enezwa kuhusu Uislamu.

 • Terugu

  PDF

  Makala imefanyiwa tarjama kwa lugha ya Talhu, imekusanya utangulizi kwa ufupi kuhusu Uislamu kwa kupitia nguzo za Uislamu tano na nguzo za Imani sita, pia kubainisha maana ya Ibada katika Uislamu, yote hayo kwanjia iliyo nyepesi.

 • Terugu

  PDF

  Uislamu ndio unaofaa kwa kila umma na kila wakati na kila zama, huo ndio msimamo wa Omar Muislamu mpya.

 • Terugu

  PDF

  Uislamu ni dini ya kimataifa, watu wanajua kumcha Allah na huwaongoza wema na waovu, inakua ni sababu ya kufaulu duniani na akhera, huu ndio msimamo wa Narsmhli Muislamu mpya.

 • Terugu

  PDF

  Makala hii yazungumzia mwanamke wa kihindi aliye silimu.

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu