Tahiho sahanten Lisilinun 1

Tahiho sahanten Lisilinun 1

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ke gani aqidat ahal sunah wal jmat asefe imam malk daga kilen kamma ado sababu be gada ibun abi zaid gada a risalah safa.

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini