Tahiho sahanten Lisilinun 5

Tahiho sahanten Lisilinun 5

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe nati kappa lemanta allah da sado silamaxu riyenwa eda filandi kafu allaya silamaxunda tonwu bangandi.

Download
Send a comment to Webmaster
an warayen nwa o hamini