• தமிழ்
  விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர் மீளாய்வு செய்தல் : முஹம்மத் அமீன்

  மனிதர்களுக்கு ஓய்வு தேவை. ஒரு முஸ்லிம் அவனது ஓய்வு காலத்தை எவ்வாறு கழிப்பது? உன்னுடைய இறைவனை வணங்குவதற்கு காலத்தை கழிப்பாயாக எனறும், அல்லாஹ்வை பற்றி சிந்தனையில் கழிப்பாயா என்றும் குர்ஆன் கூறுகிறது. அஷ் ஷெய்க் அப்துல் கரீம் அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல்

 • தமிழ்
  விரிவுரையாளர்கள் : அஷ் ஷெய்க் டாக்டர் ரயிஸுதீன் விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர் மீளாய்வு செய்தல் : முஹம்மத் அமீன்

  ஆரோக்கியம் அல்லாஹ்வால் கொடுக்கப் பட்ட ரஹ்மாவாகும். அதனை பாதுகாக்க வேண்டும். நபி (ஸல்) சுன்னாவில் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு காட்டிய வழிகள், அனைத்து நோய்க்கும் நிவாரணம் உண்டு, நோயின் போது இஸ்லாம் அளிக்கும் சலுகை, ஷிர்க் மூலம் நிவாரணம் தேடும் பிழைகள் என்பன பற்றி வைத்தியர் அஷ் ஷெய்க் Dr. ரயிஸுத்தீன் அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல்

 • தமிழ்
  விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர் மீளாய்வு செய்தல் : முஹம்மத் அமீன்

  மன்ஹஜ் அல் இஸ்லாம் கருத்துக் களம் – மூதூர் நத்வதுல் உலமா அரபுக் கல்லூரி அதிபர் அஷ் ஷெய்க் அப்துல் கரீம் அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல். ஆண்களை போல் பெண்களுக்கும் இஸ்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. குர்ஆனில் பெண்களுக்காகவே சூராக்கள் இறக்கப்பட்டுள்ளன. முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள், என்ற அடிப்படையில் நன்மைகளில் ஈடுபடும் பெண்களை பற்றியும் சூரா அஹ்தாபில் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களையும் குறிப்பிடப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜிஹாதுக்கு செல்லாமலே பெண்களுக்கு அதற்கான நன்மை எழுதப்படுகிறது.

 • தமிழ்
  விரிவுரையாளர்கள் : மௌலவி S.L. நவ்பர் மீளாய்வு செய்தல் : முஹம்மத் அமீன்

  மன்ஹஜ் அல் இஸ்லாம் கருத்துக் களம் – தஅவா பணியில் ஈடுபடும் அஷ் ஷெய்க் அப்துல் வதூத் ஜிப்ரி அவர்களுடன் கருத்து பரிமாறல். ஆசிரியர்; 1. பின்ளைகளை அமானிதமனாக நடத்தவேண்டும். 2. வேலையை திறமையாக செய்ய வேணடும். 3. வேலையை முழுமையாக செய்ய வேண்டும். 4. பல்வேரறு தரத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் கவணம் செலுத்த வேண்டும். 5. ஆடைகள், ஒழுக்கங்கள் பற்றி கவணம்செலுத்த வேண்டும் மனணவர்கள்; ஆசிரியரை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும்

رأيك يهمنا