நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 7 - பகுதி 1 - 4

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 7 - பகுதி 1 - 4

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
நஸீஹத் என்றால் என்ன
அல்லாஹ்வுக்கு நலவு நாடுதல்
அவனது வேத்திற்கும், தூதருக்கும் நலவு நாடுதல்
தலைவர்கள் இரு வகையினர் : மார்க்க அறிஞர்கள், ஆட்சித் தலைவர்கள். இரு வகையினருக்கும் நலவு நாடும் முறைகள்.
பொது மக்களுக்கு நலவு நாடுதல்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப