நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 10 - பகுதி 1 - 3

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 10 - பகுதி 1 - 3

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
சுத்தமான ஹலாலானவற்றை உண்ணுவதன் முக்கியத்துவம்
ஹதீஸில் கூறப்பட்டுள்ள சுத்தம் என்பதன் விளக்கமும் அதன் இரு வகைகளும் : அமல்களில் சுத்தம், பொருளீட்டலில் சுத்தம்
தூதர்களுக்கு ஏவுவதையே அல்லாஹ் விசுவாசிகளுக்கும் ஏவியுள்ளான்
ஹரமானவற்றை சாப்பிடுவதன் விபரீதமும், பிரார்த்தனை ஏற்கப்படுவதில் அதன் தக்கமும்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப