நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 17

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 17

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
நபிமொழியில் இடம்பெற்றுள்ள இஹ்ஸான் என்ற சொல்லின் விளக்கம்
மரணதண்டனையின் ஒழுங்கு முறைகள்.
பிராணிகளை அறுப்பதன் ஒழுங்கு முறைகள்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப