நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 20

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 20

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
முன்னைய நபித்துவங்களை நம்புதல்
நீ வெட்கப்படவில்லையென்றால் என்ற வார்த்தையின் விளக்கம்
முன்னைய வேதங்களில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அல்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள சில செய்திகள்
வெட்கமும் அதன் வகைகளும்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப