நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 20

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 20

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
முன்னைய நபித்துவங்களை நம்புதல்
நீ வெட்கப்படவில்லையென்றால் என்ற வார்த்தையின் விளக்கம்
முன்னைய வேதங்களில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அல்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள சில செய்திகள்
வெட்கமும் அதன் வகைகளும்"

رأيك يهمنا