நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 36

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 36

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
முஸ்லிம்களின் துயர் துடைப்பதின் சிறப்பு
முஸ்லிமின் குறைகளை மறைப்பதன் அவசியம்
கல்வி கற்றலின் சிறப்பு
அல்குர்ஆன் ஓதவும், அதனைக் கற்கவும் ஒன்று கூடுவதன் சிறப்பு"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப