రమజాన్ ఉపవాస దీక్షకులకు 30 పాఠాలు

వివరణ

షేఖ్ ఆయిద్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ కర్నీ రచించిన గొప్ప పుస్తకాలలో ఇది ఒకటి. రమదాన్ నెల ఉపవాసాలు పాటించేవారికి ఉపయోగపడే అనేక విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు: