నేను - నా లక్ష్యం ?

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు అధ్యక్షుడైన సోదరుడు షఫీ గారు వ్యక్తిత్వ వికాసం గురించి మరియు ఒక ముస్లిం యొక్క లక్ష్యం గురించి చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి