ప్రధాన గ్రంథాలలో దేవుడు ఎవరు ?

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు ప్రధాన గ్రంథాలలో దేవుడు ఎవరు అనే విషయం పై ప్రామాణిక ఆధారాలతో ఖుర్ఆన్ మరియు బైబిలు వెలుగులో వివరంగా చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి