ตัฟซีรสูเราะฮฺ อัีล-ฟาติหะฮฺ

ผู้บรรยาย : รสลัน นาปาเลน

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อาทิ ชื่อต่างๆ ของสูเราะฮฺ ความประเสริฐ และเนื้อหาหลักๆ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก