คุฏบะฮฺ : ความสุขของผู้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายคุณค่าต่างๆ ที่ผู้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนจะได้รับ เป็นมูลเหตุแห่งความสุขที่ได้มาจากการปฏิบัติตามและเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า ทั้งที่เป็นความสุขในโลกนี้ และในโลกหน้าที่ผู้ถือศีลอดต่างเฝ้ารอวันนั้นด้วยความหวังที่เปี่ยมล้นว่าจะได้รับความโปรดปรานอันมหาศาลจากอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตา

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก