คุฏบะฮฺ : คนแปลกหน้าในโลกบริโภคนิยม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายหะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สั่งเสียไว้แก่ประชาชาติของท่านให้ใช้ชีวิตในโลกนี้ประหนึ่งคนแปลกหน้า หรือคนเดินทาง ซึ่งมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่อีกโลกหนึ่งอันถาวร คือโลกแห่งการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ทั้งนี้เพื่อให้มุสลิมสำนึกตนและไม่หลงอยู่กับกระแสบริโภคนิยมจนไม่ลืมหูลืมตา

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก