คุฏบะฮฺ : อย่าประมาทในการใช้ชีวิตบนโลก

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงคำสั่งของอัลลอฮฺที่ให้ผู้ศรัทธาเตรียมพร้อมสำหรับวันแห่งการตอบแทนในโลกอาคิเราะฮฺ และอย่าใช้ชีวิตบนโลกนี้ตามอำเภอใจด้วยความประมาท โดยไม่คำนึงถึงผลกรรมที่จะได้รับจากอัลลอฮฺในโลกแห่งการตอบแทน พร้อมทั้งให้รู้จักตรวจสอบตนเองอยู่เนืองนิจ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล