ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อะลัก

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อะลัก เป็นสูเราะฮฺที่ประกอบด้วยห้าอายะฮฺแรกซึ่งถูกประทานลงมายังท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงมีนัยและบทเรียนสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนรวมถึงผู้ที่สนใจจะรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับความรู้ ประหนึ่งว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกันที่มิอาจแยกออกจากกันได้ เป็นการเปิดประเด็นความรู้ตามทัศนะอัลกุรอาน นอกจากนี้ยังได้อธิบายแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพจริงของมนุษย์กับความรู้ ประเภทของความรู้ และบทเรียนอื่นๆ ในมิติที่หลากหลาย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล