ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตีน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตีน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการสร้างมนุษย์ และคุณลักษณะอันงดงามที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้มากับมนุษย์โดยดั้งเดิม ซึ่งเป็นเกียรติที่สูงส่งที่สุดเหนือสรรพสิ่งอื่นๆ รวมจนถึงภาวะการเบี่ยงเบนที่กลับทำให้มนุษย์ตกต่ำเนื่องด้วยพฤติกรรมที่ค้านกับสัจธรรมและคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล