ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ลัยลฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ลัยลฺ พูดถึงเนื้อหาสรุปโดยสรุปของสูเราะฮฺ ที่กล่าวถึงความแตกต่างของมนุษย์และวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละพวกก็จะได้รับผลกรรมที่ต่างกันไปด้วย พร้อมยกตัวอย่างความแตกต่างของมนุษย์ในด้านทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ระหว่างผู้ที่เชื่อมั่นในโลกหน้าและผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อการตอบแทนในอาคิเราะฮฺ และกล่าวถึงความประเสริฐของท่านอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก ที่ถูกกล่าวถึงในสูเราะฮฺนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก