ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่ออิสลาม ที่ต้องการให้มนุษย์ระลึกถึงอาคิเราะฮฺหรือโลกหน้า ด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลกหน้า เช่น ความตายและบรรดามลาอิกะฮฺที่รับวิญญาณ ตัวอย่างของบุคคลที่ปฏิเสธอาคิเราะฮฺ การดูแลหัวใจให้เชื่อมั่นในอาคิเราะฮฺอยู่เสมอ ผลตอบแทนของคนดีและคนชั่วในอาคิเราะฮฺ เป็นต้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล