ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อะบะสะ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อะบะสะ อธิบายถึงความเป็นธรรมของศาสนาอิสลามที่เป็นหลักบัญญัติและคำสอนสำหรับมนุษยชาติทั้งปวง โดยไม่จำกัดชนชั้นวรรณะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคำสอนของอิสลามจะชัดเจนมากแค่ไหนก็ตาม กระนั้นมนุษย์ส่วนมากก็ยังคงอยู่ในความหลงลืมและเหลวไหลไร้สาระ เนื่องจากไม่น้อมนำอิสลามมาใช้ในชีวิต ทั้งๆ ที่วันสิ้นโลกนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล