ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตักวีรฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตักวีรฺ อธิบายถึงสภาพเหตุการณ์ของวันสิ้นโลก และความสำคัญของอัลกุรอานอันเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันสิ้นโลกและชีวิตหลังความตาย รวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ และไม่มีคัมภีร์อื่นใดที่เป็นทางนำได้เที่ยงธรรมมากกว่าอัลกุรอานอีก

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก