ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอรฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอรฺ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาเรื่องโลกหน้าที่จะส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตในแต่ละวัน วิเคราะห์บทเรียนต่างๆ ที่กล่าวถึงสภาพเหตุการณ์ของวันกิยามะฮฺจากสูเราะฮฺนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก