บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 44-59

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

การผูกพันกับอัลกุรอาน ภาวะยุ่งงานกับการห่างหายจากอัลกุรอาน ความรู้สึกเมื่อได้กลับมาหาอัลกุรอานอีกครั้ง การยกตัวอย่างกลุ่มชนที่ล้มเหลวในการรับอะมานะฮฺเป็นเคาะลีฟะฮฺบนหน้าแผ่นดิน (บนี อิสรออีล) คุณลักษณะสอนคนอื่นทำดีแต่ลืมตัวเอง การอาศัยละหมาดและการอดทนในการแก้ปัญหาชีวิต แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับนิสัยของยิว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก