บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 60-66

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

ความเป็นมาของบนีอิสรออีล จากยุคอิบรอฮีม อิสหาก ยะอฺกูบ ยูซุฟ และมูซา อะลัยฮิมุสสลาม พูดถึงเรื่องราวของอิสรออีลโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นกลุ่มชนที่รับมอบหมายให้มาเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺในการดูแลแผ่นดินของพระองค์ แต่ประสบความล้มเหลวและบิดพลิ้วในหน้าที่ ลำดับเหตุการณ์คร่าวๆ เกี่ยวกับการอพยพของนบีมูซาและบนีอิสรออีลจากอียิปต์ และเหตุการณ์หลังจากการอพยพที่เริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงของบนีอิสรออีล เป็นการเปิดเผยธาตุแท้นิสัยยิว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล