ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในสายตาของมนุษย์แต่มีผลที่อันตรายในวันอาคิเราะฮฺ เช่นการโกงตาชั่ง ซึ่งแพร่กระจายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมปัจจุบัน พร้อมทั้งกล่าวถึงการแบ่งประเภทของมนุษย์ในวันอาคิเราะฮฺตามผลกรรมและความประพฤติในโลกดุนยา รวมถึงวิเคราะห์สภาพมุมมองต่อมุสลิมของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับสัจธรรมของพระผู้เป็นเจ้า (หมายเหตุ อายะฮฺที่ 18-28 ไม่มีในการอธิบายนี้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขณะบันทึก)

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก