ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก อธิบายสภาพของวันกิยามะฮฺต่อเนื่องจากสูเราะฮฺที่ผ่านๆ มา กล่าวถึง ข้อเท็จจริงของการมีชีวิตในโลกนี้ และการแบ่งกลุ่มของมนุษย์ในวันกิยามะฮฺเป็นสองพวก ลักษณะความยุ่งยากโกลาหลน่าสะพรึงกลัวหลังจากความตาย สภาพของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺ คำตักเตือนให้มุสลิมได้ตระหนักและใช้ชีวิตอย่างมีสติ ระลึกถึงอาคิเราะฮฺอย่างเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล