ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวเตือนให้สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของวันกิยามะฮฺ และให้ระวังพฤติกรรมที่จะทำให้ต้องประสบกับความลำบากในวันนั้น เช่นการอธรรมบนแผ่นดิน โดยเฉพาะการอธรรมต่อผู้ศรัทธา สูเราะฮฺนี้ได้ยกอุทาหรณ์เรื่องราวของชาวคูในอดีต ซึ่งเป็นภาพความอธรรมที่โหดร้าย กระนั้น ผู้คนในสมัยปัจจุบันก็น่าจะได้รับบทเรียนต่างๆ จากเรื่องเล่าเช่นนี้เพื่อปรับปรุงการดำรงชีวิตให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺพอพระทัย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล