ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก เป็นสูเราะฮฺที่ปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นจากการหลับใหลและความหลงลืม ให้สำนึกว่าเขาเป็นมัคลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระผู้อภิบาล ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้โดดเดี่ยวและไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไร้สาระ เขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺซึ่งวันนั้นความลับทุกอย่างของเขาจะถูกเปิดเผย จึงพึงใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วยความตระหนัก นอกจากนี้ในสูเราะฮฺนี้ยังมีการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานอิสลามที่ถูกทดสอบด้วยการต่อต้านจากบรรดาผู้ปฏิเสธที่ไม่ยอมเชื่อในข้อเท็จจริงๆ ต่างข้างต้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล