ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา หนึ่งในจำนวนสูเราะฮฺที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ และอธิบายเกร็ดแห่งการใช้ชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺได้อย่างครอบคลุม เป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รักเป็นพิเศษ เนื่องด้วยนัยแห่งคำสั่งจากพระผู้อภิบาลที่ทรงอิทธิพลทั้งในด้านความเชื่อ การปฏิบัติตน การเชิญชวน และการขัดเกลาตัวเอง รวมทั้งยังเป็นการประกาศสารแห่งความเป็นสากลตั้งแต่อดีตในยุคศาสนทูตก่อนหน้านี้จนถึงยุคของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในปัจจุบัน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก