ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ สูเราะฮฺที่กล่าวถึงสภาพบั้นปลายสุดท้ายในโลกหน้าของมวลมนุษย์ ซึ่งมีอยู่สองประการเท่านั้น หากไม่เป็นสวรรค์ก็คือนรก ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นเนื้อหาการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แก่ประชาชาติของท่าน เพื่อจะได้รำลึกและปฏิบัติให้รอดพ้นจากนรกและได้เป็นชาวสวรรค์ อนึ่ง หน้าที่ของท่านนบีนั้นคือการตักเตือนให้รู้ ส่วนการตัดสินใจจะรับหรือไม่นั้น ผู้ถูกตักเตือนจะเป็นคนเลือกและรับผลกรรมของมันเอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล