มุสลิมะฮฺกับการสร้างสรรค์สังคม

คำอธิบาย

เสวนาเรื่อง "มุสลิมะฮฺกับการสร้างสรรค์สังคม" โดยผู้ร่ีวมเสวนาสามท่าน (อ.อุสมาน ราษฏร์นิยม, อ.โรสดี สิดิ, อ.ซอฟี การอ) ซึ่งจัดโดยชมรมสตรีมุสลิมปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับฟังและดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ Real Player ...

ส่งฟีดแบ็ก