ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ อีกหนึ่งสูเราะฮฺที่แฝงด้วยบทเรียนล้ำค่า ซึ่งบรรยายข้อเท็จจริงและความลับของชีวิตไว้อย่างน่าประหลาด โดยยกตัวอย่างทั้งความงดงามแห่งการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า สภาพและนิสัยของผู้ปฏิเสธ การปอกลอกจุดอ่อนของมนุษย์ นำเสนอวิธีการรับมือกับความอ่อนแอใต้จิตสำนึก และเรียกร้องให้กลับไปสู่พลังอันงดงามของจิตวิญญาณดังธรรมชาติดั้งเดิมที่อัลลอฮฺประทานให้ เพื่อการหวนคืนสู่โลกหน้าด้วยความสงบนิ่งของหัวใจที่ยินดีปรีดาต่อผลตอบแทนที่อัลลอฮฺทรงมอบเป็นรางวัล

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล