ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม รวมบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากสูเราะฮฺ อาทิ การยืนยันถึงความประเสริฐของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ลบล้างคำครหาต่างๆ ที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาได้โจมตีท่าน และได้ยกอุทาหรณ์ให้บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อท่านได้เห็นถึงอันตรายจากพฤติกรรมเหล่านั้น รวมถึงการให้กำลังใจเพื่อให้ท่านได้ทำหน้าที่อย่างยืนหยัดมั่นคงต่อไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล