Mga Palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom

Maikling buod

Isang munting aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, nagbibigay linaw tungkol sa mga malaki at maliit na palatandaan nito.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna