KUR’AN VE SÜNNETTE İBÂDET (KULLUK) VE İTAATİN ANLAMI

Tanımlama

Bu makale, Kur’an ve Sünnette ibâdet ve taatin anlamını, ibâdet, itaat ve kulluğun; Allah Teâlâ’nın sevip râzı olduğu, gizli açık bütün söz ve amelleri (davranışları) içine alan bir kavram olduğunu açıklamaktadır.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli