On İki İmam Şiâ İnancı Temelinin Genel Hatları

Tanımlama

Bu kitap, On İki İmam inancına sahip Şiâ dîninin temelini oluşturan geniş hatları ele almakta ve Şiâ ile bütün İslâm mezhep ve fırkalarının İslâm’ın esaslarında birleşmesinin imkânsız olduğunu açıklamaktadır.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli