Âşûrâ Günü Orucu İle İlgili Fetvâlar

Tanımlama

Ahmed b.Hanbel, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye, İbn-i Hacer, Nevevî, Muhammed b. Salih el-Useymîn, Abdulaziz b. Baz, Muhammed Salih el-Muneccid, Sa’d el-Humeyyid gibi bir grup âlimin ve İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimlerinin Âşûrâ günü orucu ile birtakım sorulara verdikleri cevapları içermektedir.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli