Ramazan ayının hilâlinin görülmesinde sözüne itibar edilen adâletli kimse kimdir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, Ramazan ayının girdiğinin sâbit olması için adâletli güvenilir birisinin hilâli görmesi yeterlidir, denildiğini okudum. Peki bu adâletli kimse kim olmalıdır?".

Görüşün Bizim İçin Önemli