Hicrî yeni ayın başladığına delâlet eden yeni hilâlin gökte belirli bir süre kalması şart mıdır?

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Her kamerî ayın başlaması, hangi yolla sâbit olur? Ufukta doğan hilâlin belirli bir süre gökte kalması şart mıdır?."

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  HİCRÎ YENİ BİR AYIN BAŞLADIĞINA DELÂLET EDEN

  YENİ DOĞMUŞ HİLÂLİN GÖKTE BELİRLİ BİR SÜRE

  KALMASI ŞART MIDIR?

  ﴿هل تشترط مدة معينة لبقاء الهلال المولود في السماء؟﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2010 - 1431

  ﴿هل تشترط مدة معينة لبقاء الهلال المولود في السماء؟﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد بن مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2010 - 1431

  SORU:

  Her kamerî ayın başlaması, hangi yolla sâbit olur?

  Ufukta doğan hilâlin belirli bir süre gökte kalması şart mıdır?

  CEVAP:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahîh olarak nakledilen hadisler göstermektedir ki, güvenilir bir kimse, ne zaman Şaban ayının 30. günü veya Ramazan ayının 30. günü güneş battıktan sonra hilâli görürse, bu, hilâlin görünmesi için geçerli sayılır.

  Hilâlin görülmesi, hilâlin güneş battıktan sonra gökte kaldığı süre gözönünde bulundurulmaksızın kamerî ayın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu süre ister yirmi dakika olsun, ister az olsun, isterse fazla olsun farketmez.Çünkü sahîh hadislerde, güneş battıktan sonra hilâlin kaybolması için -dakika olarak- belirli bir sınırlama olduğuna dâir herhangi bir delil yoktur.

  Allah Teâlâ en iy bilendir.[1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, cilt:10, sayfa:91

  Bilimsel kategoriler: