Oruçlu kimsenin serinlemesinin hükmü nedir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Oruçlu kimsenin serinlemesinin hükmü nedir?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruçlu kimsenin serinlemesinin hükmü nedir?

  ﴿ ما حكم التبرد للصائم؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم التبرد للصائم؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruçlu kimsenin serinlemesinin hükmü nedir?

  Cevap:

  Oruçlu kimsenin (su ile) serinlemesi câizdir, bunda bir sakınca yoktur.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu iken sıcaktan veya susuzluktan dolayı başına su döktürürdü.[1]

  İbn-i Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun- oruçlu iken hararetin şiddetini veya susuzluğu hafifletmek için elbisesini su ile ıslatırdı.

  Rutûbetin oruca etkisi olmaz. Çünkü rutûbet, mideye ulaşan bir su değildir.

  & & & & & &

  [1] Ebû Dâvûd; "Oruç kitabı", "Susuzluktan dolayı oruçlunun başına su dökülür bâbı"..., hadis no: 2365.

  Görüşün Bizim İçin Önemli